Funen's most fairytale like campsite

Book your next holiday in a place where there is time to relax, time to have fun and time to be together. At First Camp Bøsøre Strand you can book a holiday with beautiful surroundings, lots of activities for the whole family and a good opportunity for immersion and tranquility.

Elected as
Funen’s Best Campsite in 2019

Large selection of wonderful cabins and mobile homes

Information about Covid-19

The campsite is open. Our indoor and outdoor waterpark is open, but with restrictions on how many people can stay in the area at the same time.

Visit our popular waterpark where there is lots of fun for all ages.

Real southern atmosphere with own restaurant, beach and beach bar on site.

We have lots of great pitches and facilities for all sizes of caravans

Popular offers

dsc1670-3456x2592

MEAL DEAL

Holiday with a little extra luxury! With MEAL DEAL we include a delicious buffet in the Adventure Inn, a lunch burger and much more.

dsc0652_edited

Senior Offer 60+

With our senior offer, you get a 20% discount on camping in your own caravan or motorhome if you stay for a minimum of 3 consecutive nights. See other terms and more information here.

Camping på Fyn

Summer holiday - Family Offer

Book your summer vacation now and get the best pitches. 7 nights in your own caravan for the whole family, incl. electricity, wifi and hot water in the service buildings. Only DKK 3,295

Artboard

Take a look inside the campsite

Camping on Funen - Pure paradise for the whole family

If you are looking for a modern holiday center on Funen with a waterpark, then a stay at First Camp Bøsøre Strand is the place. Here you can look forward to a lot of fun in our tropical waterpark with several different pools, as well as our newly built outdoor waterpark, where you can also splash around. On the campsite you can also find more playgrounds and a rose garden with outdoor games – You can, among others, challenge each other in a game of mini golf or football golf. 

 

Our 5-star campsite is located on southern Funen, right next to the sea and with a few steps to a lovely sandy beach, and there is easy access to many of Funen’s exciting and historical sights. Give the whole family an adventurous camping experience with us on Funen!

Camping på Fyn

Camping on Funen with a waterpark - Stay overnight in welcoming surroundings

At First Camp Bøsøre Strand, you can stay overnight in many different ways – we rent out beautiful and modern caravans with everything you would need, and we are also one of the only campsites on Funen with cabins. Here we have 4 different types. You can of course also bring your own caravan or tent. Find out more about our various accommodation options here.

Camping on Funen? Explore our website and look forward to your stay at Bøsøre Strand Feriepark. See you!

Do also try one of our other destinations in Denmark:

Covid-19 information

Opdateret d. 23. juni 2021

Vær opmærksom på følgende:

 • Badelandet er åbent. Der vil være restriktioner på antal samtidige besøgende, anbefaling om pladsbestilling og krav om coronapas. Se mere her
 • Restauranten er der åbent som normalt, hvor der også vil blive serveret buffet i weekender. Husk du skal fremvise gyldigt coronapas hvis du vil spise indendørs.
 • Udendørs legepladser er åbne.
 • Vi henleder opmærksomheden på god afstand og på det aktuelle forsamlingsforbud udendørs.
 • Det er ikke tilladt at være mere end det angivne antal personer i fælleskøkkener mv. Husk at holde god afstand, mindst 1 meter.

Vi holder os løbende orienteret om situationen i forhold til coronavirus og følger de statsligt udmeldte anvisninger og retningslinjer.

Vores gæster kommer sædvanligvis i en campingvogn, autocamper, telt eller lejer en hytte hos os. Som gæst med egen beboelse kan man kontrollere sit nærmiljø og føle sig lige så tryg på en campingplads som hjemme. Som hyttegæst har man en egen, afgrænset flade med meget luft omkring sig.

Vi har derudover også indført en række tiltag for at undgå smitte på alle fællesarealer på pladsen, så vi sammen kan passe på hinanden. Vi har f.eks. intensiveret rengøringen på pladsen.

 

For at skabe størst mulig tryghed for vores gæster og medarbejdere har vi truffet nedenstående foranstaltninger. Vi passer på dig!

 • Alle vores medarbejdere har fået tydelig information om vigtigheden af god håndhygiejne på arbejdet i forbindelse med gæstekontakt, køkkenarbejde, rengøring, toiletbesøg, måltider og øvrigt arbejde
 • Fællesområder så som servicebygninger rengøres oftere
 • Vores gæster har altid adgang til sæbe i de sanitære faciliteter, og nu også i alle vores hytter med eget badeværelse.
 • Der er regelmæssig rengøring af dørhåndtag, vandhaner og andre hyppigt anvendte flader
 • Alle medarbejdere får løbende information om Covid-19 og eventuelle nye sikkerhedsforanstaltninger
 • Medarbejdere som føler sig syge, bliver hjemme
 • Vi forventer at der benyttes handsker ved brug af vandposter

Hvad du kan gøre for at mindske risici for dig og andre:

 • Tag omgående hjem, hvis du har influenzalignende symptomer
 • Vask hænder omhyggeligt og regelmæssigt. Medbring håndsprit til eget forbrug.
 • Host/nys i albuebøjningen
 • Hold god afstand til andre.

Hvis du har opholdt dig i et af de røde områder, er i karantæne eller har mistanke om, at du er syg, forventer vi, at du forholder dig til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Du må ikke være på pladsen, hvis du er testet positiv for Corona, og vores hytter og pladser kan ikke benyttes som selvisolationsbolig.

Covid -19 information

Updated August 28, 2020

We keep up to date with the situation in relation to coronavirus and follow the government-issued instructions and guidelines.

Our guests usually come in a caravan, camper, tent or rent a cabin with us. As a guest with your own accommodation, you can control your immediate environment and feel as safe on a campsite as at home. As a lodge guest you have a private, demarcated flat with a lot of air around you.

In addition, we have also introduced a number of measures to prevent contamination in all common areas of the site, so that together we can take care of each other. For example, we have stepped up cleaning on the site.

In order to provide maximum reassurance to our guests and employees, we have taken the following measures. We’ll take care of you!
 • All our employees have been given clear information about the importance of good hand hygiene at work in connection with guest contact, kitchen work, cleaning, toilet visits, meals and other work
 • Common areas such as service buildings are cleaned more often
 • Our guests always have access to soap in the sanitary facilities, and now also in all our cabins with en suite bathroom.
 • There is regular cleaning of door handles, faucets and other frequently used surfaces
 • All employees are regularly provided with information about Covid-19 and any new security measures
 • Employees who have visited one of the risk areas or feel sick stay at home
 • We expect gloves to be worn when using water records
What you can do to mitigate risks to you and others:
 • Go home immediately if you have flu-like symptoms
 • Wash hands carefully and regularly.
 • Bring hand alcohol for your own consumption.
 • Cough/snee in elbow bend
 • Keep a good distance from others, at least 1 meter.