Klagemuligheder

Er du utilfreds med den ferie, du har købt, kan du læse om dine klagemuligheder her.

 

Hvis du er utilfreds med din ferie, skal du først og fremmest rette henvendelse til os, og vi vil forsøge at finde en god løsning for begge parter.

 

Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til:


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
via www.forbrug.dk.

Borgere med bopæl i andet EU land end Danmark

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her via ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: bosore@firstcamp.dk